Abseits, Aber Tor


Türkiye’de güncel sanatı konu edinen az sayıda eserden olan “Ofsayt, Ama Gol” kitabını yeni edindim. Vasıf Kortun ve Erden Kosova bu alanda 1990 sonrası Türkiye hakkındaki yazışmalarını kaleme almışlar. Kitap yılda bir kez çıkan Jahresring kitap serisinin daveti üzerine 2005 yılında yayınlandı. Türkçe çevirisi ise piyasada mevcut değil, ancak kitap ile aynı adı taşıyan blog üzerinden bu metinler Türkçe olarak okuyucuya açılmış. İkili ‘konumsal bir tarih denemesi’ olarak adlandırıyor bu çalışmayı. Dediğim gibi, maalesef bu alanda çok az yayın var. Beral Madra’nın, Necmi Sönmez’in yazılarından derlenmiş seçkileri bir kenara koyarsak, yakın dönem popüler kültürümüzü konu edinen en tatmin edici çalışmadan haberdar etmek istedim sizleri, spor blogu kimliğinden biraz olsun saparak. Vasıf Kortun’dan bir alıntı ile bitirelim.


“Sayısız kültürel çelişki […] bir potada harmanlanarak kendini yeniden üretti. Müzik kliplerinde ve starlarda medyatize edilmiş yönünü izlediğimiz kültürel potpuri gündelik hayatta da yansımasını buluyor. Bu yönde, bahsettiğin normalleşme olgusu, bir başka olguyla ‘makulleşmeyle’, yani muhafazakar cemaatlerin de dönüşerek yeniden şekillenmesini barındırıyor. Beni tedirgin eden nokta, böylesi bir toplumsal dokunun içinde yaşıyorken, ona kırık bir ayna tutmanın getirdiği kolaylığa sığınan, eleştirel, yadırgatıcı olmayan bir sanat pratiğinin henüz kendini bildirmemesi. Şu anda gördüğümüz bir egzotizmden, bir büyülenmeden ibaret.”