And Our Faces, My Heart, Brief as Photos #1

“Bir gece yatakta en beğendiğim ressamın kim olduğunu sormuştun. En keskin, en doğru cevabı verebilmek için ne diyeceğimi bilememiştim. Caravaggio demiştim. Kendi cevabım şaşırtmıştı beni. Daha soylu, ufku daha geniş ressamlar, daha çok hayranlık duyduğum ve duyulabilecek ressamlar vardı oysa. Ama yine de bundan şu sonuç çıkıyor ki -cevabın hazırlıksız verilmesinin de katkısı var bu sonuçta- kendimi en yakın hissettiğim ressam Caravaggio.”

“Bu dünyada güçlü olanlarla mümkün olduğu kadar az ilişkim olmasını istediğimi de ilk orada keşfetmiştim. Sonraları bütün bir hayat boyunca süren bir tiksintiye dönüştü bu. Caravaggio ile suç ortaklığımız sanırım Livorno’da geçen yıllarda başladı.”

“Ve Yüzlerimiz, Kalbim, Fotoğraflar Kadar Kısa Ömürlü”, John Berger
Metis Yayıncılık, Çeviren: Zafer Aracagök, s. 86

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *